מדעי הנתונים

דיאמנטה בנסון-קרעי, מיכל בן דוד, רון קנת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מסמך של המכון הטכנולוגי באיטליה מתעד ראיונות עם שבעה מדענים בינלאומיים בעלי שם. התובנות מספקות הבנה להשפעה וליתרונות של מדעי הנתונים בתחומים שונים ומאפשר הצצה להזדמנויות ולאתגרים שמדעי הנתונים מאפשרים במטרה לעודד אינטראקציה בין מחקר ותעשייה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)7-9
מספר עמודים3
כתב עתאיכות
כרך60
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

IHP publications

  • ihp
  • איסוף ואחסון מידע
  • ביג דאטה
  • טכנולוגיית המידע
  • מדע הנתונים
  • מחקר כמותי
  • מידע באמצעים אלקטרוניים
  • מסדי נתונים (מחשבים)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי