מדינת הרווחה בישראל

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Welfare State in Israel
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחאי/שוויון
עורכיםניצה ברקוביץ, אורי רם
מקום הפרסוםבאר שבע
מוציא לאוראוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עמודים234-241
מסת"ב (מודפס)9653429108
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

פורמט ציטוט ביבליוגרפי