מדינתנו ומוסדותיה נלחמים בנו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

כותר מתורגם של התרומהThe Arab press in Israel on the Al-Aqsa Intifada and its ramifications
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-21
כתב עתהעין השביעית
כרך29
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

Keywords

  • יחסי ישראל-ערב -- 1973-1993

פורמט ציטוט ביבליוגרפי