מדיניות ציבורית בעידן המידע

עמית אביגור-אשל (עורך), יצחק ברקוביץ (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאוראקדמון
סטטוס פרסוםהתקבל/בדפוס - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי