מדיניות מלחמתית, יחסים בינעדתיים והתפשטות פנימית של המדינה: ישראל 1948-1956

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהBellicose Policy, Interethnic Reproduction, and Internal-State Expansion: Israel 1948-1956
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)203-223
מספר עמודים21
כתב עתתיאוריה וביקורת
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 1996

IHP publications

 • ihp
 • Ethnic groups -- Political aspects -- Israel
 • Israel -- Ethnic relations
 • Israel -- Foreign relations
 • Israel -- History -- 1948-1956
 • Israel -- Social conditions
 • Militarism
 • ישראל -- היסטוריה -- 1948-1956
 • ישראל -- חברה
 • ישראל -- יחסי-חוץ
 • מיליטריזם
 • עדתיות ופוליטיקה
 • צה"ל ופוליטיקה
 • קיטוב עדתי

RAMBI publications

 • rambi
 • Ethnic groups -- Israel
 • Israel -- History

פורמט ציטוט ביבליוגרפי