"מדיניות הפורענות מוסיפה לדהור קדימה. אני מחכה": זמן ההמתנה בעולמם של יהודי גרמניה תחת המשטר הנאצי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מציג נושא חדש במסגרת הדיון בזמן היהודי בשואה - גורם ההמתנה כפי שהוא נוגע ליהודי גרמניה תחת המשטר הנאצי. ההמתנה היא היבט מרכזי בחוויה היהודית בתקופה הנאצית שעד כה לא טופל בצורה רצינית, אף שהיה מוטל לפתחם של חוקרים זה עשרות בשנים. בכל מקום שהיה נתון לשליטת הנאצים נקלעו היהודים למצב של המתנה והתמקדותו של המחבר ביהודי גרמניה מאפשרת לו להתחקות אחר התופעה לאורך זמן. הוא בודק את יחסי הגומלין בין ההמתנה בגרמניה לשאלת הזהות, שכן ההחלטות שהתקבלו בראשית התקופה בשאלה אם להמתין או למהר לפעול נבעו מגורמי זהות בסיסית, תרבותית ופליטית. המחבר בחן לעומקם עיתונים ויומנים אישיים כדי לגלות את תגובות היהודים להמתנה בזמן אמת בכל המרחב הנאצי. הוא מוצא שההמתנה השפיעה על היהודים בשלל דרכים, על האתיקה הבורגנית שלהם, על חיי היומיום שלהם ועל זהותם העצמית. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)37-62
מספר עמודים26
כתב עתיד ושם: קובץ מחקרים
כרךמג
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

בעברית ובאנגלית.

IHP publications

 • ihp
 • Diaries
 • Germany -- History -- 1933-1945
 • Jews -- Germany
 • Jews -- Identity
 • Time
 • גרמניה -- היסטוריה -- 1933-1945
 • המתנה
 • זהות יהודית
 • זמן
 • יהודי גרמניה
 • יומנים
 • קלמפרר, ויקטור

RAMBI publications

 • rambi
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany -- Personal narratives
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Social aspects
 • Jews -- Germany -- History -- 1933-1945
 • Waiting (Philosophy)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי