מדיניות הערכת מורים: רקע ומערכת מושגים: מסמך רקע

יצחק ברקוביץ, צ. כהן, ט. שווארץ, נ. הרמן

פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

פורמט ציטוט ביבליוגרפי