מ"גמל גמלי" ועד "טיפקס"

מוטי רגב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המוסיקה הישראלית הגשימה במידה רבה את אידיאל כור ההיתוך וצמיחת תרבות "ישראלית"
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)67-72
מספר עמודים6
כתב עתפנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך
כרך5
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

IHP publications

  • ihp
  • מוזיקה וחברה
  • מוזיקה ישראלית
  • מוזיקה מזרחית בישראל
  • מוזיקה מערבית
  • מוזיקה פופולרית
  • מזרח ומערב
  • עדתיות ותרבות בישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי