מגמות עתידיות בהתפתחות בתי ספר והשפעותיהן על התפתחותו המקצועית של המורה

רונית בוגלר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמורים בעולם של שינוי
עמודים159-175
מספר עמודים17
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

RAMBI publications

  • rambi
  • Teachers -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי