מברסלאו לירושלים - בתי מדרש לרבנים: פרקי מחקר והגות

Guy Miron (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

תקציר


ספר זה עוסק בהתמודדות רבת הפנים של העולם היהודי עם שאלת הכשרתם של רבנים בעידן המודרני. חלקו הראשון של הספר מציג מוסדות ואישים מרכזיים שונים שפעלו להכשרת רבנים מודרניים בגרמניה, פולין והונגריה לפני השואה; חלקו השני עוסק במעבר אל העולם שמחוץ לאירופה- ארצות הברית וישראל; חלקו השלישי כולל מאמרים אקטואליים וקטעי זיכרונות פרי עטם של בוגרים של בית המדרש לרבנים על שם שכטר בירושלים.
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון שכטר למדעי היהדות
מספר עמודים337
מסת"ב (מודפס) 9789657105580
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

פורמט ציטוט ביבליוגרפי