מבני נתונים

יואב ברויר, Judith Gal-Ezer, דוד הראל, דביר לנצברג, תלמה מוקדי, Zeev Nutov, עופר ניימן, Guy Kortsarz

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהData Structures
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

Keywords

  • ULI

פורמט ציטוט ביבליוגרפי