מבנים הרמוניים א

רון וידברג, משה ווהל, הדס גולדשמיט-חלפון, יוסי פלס, יונתן בר-יושפט

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

הלימוד בקורס מבוסס על הספרים :‏
Sadai, Yizhak. (1980). Harmony in its systemic and phenomenological aspects. Jerusalem: Yanetz

פורמט ציטוט ביבליוגרפי