מבית לבית: סיפור מסע בעקבות העוני

גל לוי, ריקי כהן-בנלולו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

סיפורה של דניאל, הנע בין אובדן הבית לבין מאבק עקשני לבנייתו, אופייני לנשים רבות המתמודדות עם עוני. הן נתפסות לעתים קרובות כסבילות וחלשות, כמי שמקבלות את גורלן. כפי שמראים גל לוי וריקי כהן בנלולו, דניאל לא ממצבת את עצמה כאובייקט סביל. היא טוותה את סיפור חייה בין הזמן היומיומי והביוגרפי לבין הזמן הנשלט על ידי מוסדות המדינה או הגברים המופיעים ונעלמים בחייה. הסיפור שמספרת דניאל מנכיח את קולן של נשים החוות עוני ומאפשר לבחון את מסלול חייהן בזמן ובמרחב.​ (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהMany Houses No Home: A Journey through Poverty
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)100-113
מספר עמודים14
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך147
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • Poor
  • Reminiscing
  • Women
  • נשים
  • סיפורי חיים -- תיעוד
  • עוני ועניים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי