מבית לבית: ‏ס‏יפור מסע בעקבות העוני

גל לוי, ריקי כהן–בנלולו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

סיפורה של דניאל, הנע בין אובדן הבית לבין מאבק עקשני לבנייתו, אופייני לנשים רבות המתמודדות עם עוני. הן נתפסות לעתים קרובות כסבילות וחלשות, כמי שמקבלות את גורלן. כפי שמראים גל לוי וריקי כהן בנלולו, דניאל לא ממצבת את עצמה כאובייקט סביל. היא טוותה את סיפור חייה בין הזמן היומיומי והביוגרפי לבין הזמן הנשלט על ידי מוסדות המדינה או הגברים המופיעים ונעלמים בחייה. הסיפור שמספרת דניאל מנכיח את קולן של נשים החוות עוני ומאפשר לבחון את מסלול חייהן בזמן ובמרחב.​
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)100-113
מספר עמודים14
כתב עתזמנים; רבעון להיסטוריה
כרך147
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

RAMBI publications

  • rambi
  • Poverty -- Israel
  • Poor women -- Israel -- Biography
  • Poor women -- Israel -- Social conditions
  • Oral history

פורמט ציטוט ביבליוגרפי