מבט על הכוונה עצמית בלמידה: באוניברסיטה, בתיכון ובבית הספר היסודי

יעל פלדמן-מגור, ענבל טובי, רון בלונדר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מאמר זה דן ברכיבים של הכוונה עצמית בלמידה בהקשר לשלוש אוכלוסיות לומדים: זהוי רכיבי ההכוונה העצמית בלמידה בקרב לומדים בוגרים, זיהוי מדדים של הכוונה עצמית בלמידה של תלמידים וזיהוי מיומנויות של הכוונה עצמית בלמידה בקרב לומדים צעירים בעקבות תוכנית התערבות. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-9
מספר עמודים9
כתב עתאאוריקה
כרך45
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

  • ihp
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • הישגים לימודיים
  • כימיה -- לימוד והוראה
  • למידה עצמית
  • מורים
  • מיומנויות למידה
  • סטודנטים
  • תוכניות התערבות חינוכיות
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי