מבט חטוף של אהבה: [ביקורת ספרים]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)36
מספר עמודים1
כתב עתהמסדרון
כרך14
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP publications

  • ihp
  • גרסטנהבר, משה -- מבט חטוף של אהבה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי