מבט אחר על ה"צנטרל פראיין": [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)120-121
מספר עמודים2
כתב עתגשר: כתב-עת לענינים יהודיים
כרך44
מספר גיליון137
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: "הגנו על עצמכם", ייסוד "האגודה המרכזית של אזרחים גרמנים בעלי האמונה היהודית", קובץ מקורות בסדרת הקונטרסים, הוצאת מרכז דינור, ירושלים תשנ"ו

IHP publications

  • ihp
  • ארגונים יהודיים -- גרמניה
  • הארגון המרכזי של יהודי גרמניה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי