מבחנות ומבחנים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על שלש נשים שהצליחו לבסס קריירה מדעית מצליחה בישראל בשנות הארבעים, החמישים והשישים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)68-73
מספר עמודים6
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך120
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • גולדשמיט, אלישבע
  • פינברון, נעמי
  • רמות, ברכה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי