מבוא: על ספרות ואתיקה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המאמר הוא מבוא לגיליון המוקדש כולו לנושא של "ספרות ואתיקה", ומחלק את העיון הבינתחומי לשלושה תחומים עיקריים: האתיקה של הבדיון, האתיקה של הקריאה והאתיקה של הביקורת.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)4-7
מספר עמודים4
כתב עתמאזנים
כרך84
מספר גיליון2-3
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • ספרות ואתיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי