מבוא: על האפשרות לדבר את השואה והנכבה יחד

Bashir Bashir, עמוס גולדברג

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהשואה והנכבה:
כותר משנה של פרסום המארחזיכרון, זהות לאומית ושותפות יהודית-ערבית
עורכיםבשיר בשיר, עמוס גולדברג
מוציא לאורמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
עמודים7-18
מסת"ב (מודפס)9789650207434
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

פורמט ציטוט ביבליוגרפי