מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש

גיא בן פורת, בשיר בשיר, יוסי יונה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

אסופת מאמרים זו מבקשת לדון באתגרי הרב-תרבותיות בישראל כפי שהם באים לידי ביטוי במוסדותיה הציבוריים השונים. הספר הוא תוצר של קבוצת דיון שנפגשה במסגרת מכון ון ליר בין השנים 2007 ל-2009, ושעסקה ביכולתם ובמחויבותם של מוסדות המדינה להתאים עצמם, באמצעות מדיניות ציבורית, למציאות הרב-תרבותית בישראל. בקבוצת הדיון היו חברים חוקרים מתחומי ידע שונים - חינוך, בריאות, קרימינולוגיה, תיאטרון וסביבה - שהביאו עמם נקודות מבט תיאורטיות ואמפיריות שונות על המציאות הרב-תרבותית בישראל ובעולם.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמדיניות ציבורית ורב-תרבותיות (קובץ בעריכת בשיר בשיר, גיא בן פורת ויוסי יונה)
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
עמודים7-38
מספר עמודים32
מסת"ב (מודפס)9789650207809
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

הערה ביבליוגרפית

הקובץ זמין במאגר הספרים האלקטרוניים 'פסיק' לאחר הרשמה

IHP publications

 • ihp
 • Multiculturalism
 • Nation-state
 • Nationalism
 • Public policy
 • Solidarity
 • לאומיות
 • מדיניות ציבורית
 • מדינת לאום
 • סולידריות
 • רב-תרבותיות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי