מבוא: לשם מה היסטוריה של הביולוגיה?

סנאית גיסיס, נורית קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

האם המדעים זקוקים להיסטוריה? האם לביולוגיה, או לכל דיסציפלינה מדעית אחרת נחוצה היסטוריה? הדימוי העצמי של המדעים עומד בסימן חידוש והתקדמות מתמידים ומכאן השאלה: האם הבנת העבר ההיסטורי של הביולוגיה רלוונטית לעשייה המדעית? ואולי אין ההיסטוריה של המדעים אלא סיפור התקדמות מושך לב על גיבורים, ומוטב למדענים לשכוח את עברו של תחומם כדי להתקדם? (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהIntroduction: History of Biology - What is it Good for?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)36-38
מספר עמודים3
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך145
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • ביולוגיה -- היסטוריה
  • היסטוריה של המדע
  • מדע
  • מחקר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי