מבוא למשוואות דיפרנציאליות

Judith Gal-Ezer, Eli Levin

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהIntroduction to Differential Equations
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורOpen University of Israel Press
סטטוס פרסוםפורסם - 1981

פורמט ציטוט ביבליוגרפי