מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהIntroduction to Computer Science using Pascal
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורOpen University of Israel Press
סטטוס פרסוםפורסם - 1986

הערה ביבליוגרפית

course book based on the publication:
Glinert, Ephraim P. (1983). Introduction to computer science using Pascal. Englewood Cliffs: Prentice-Hall

פורמט ציטוט ביבליוגרפי