מבוא למדעי המחשב

Judith Gal-Ezer, תמר וילנר, אלה צור

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהIntroduction to Computer Science
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורOpen University of Israel Press
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

פורמט ציטוט ביבליוגרפי