מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה

Tamar Hermann (עורך), דייוויד מארש (עורך), ג'רי סטוקר (עורך), ליסה הריסון (עורך), יובל לבל (עורך), עליזה קורנשטיין (עורך), אורית פרידלנד (מתרגם)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

פורמט ציטוט ביבליוגרפי