מבוא: כף ידו של הנס קסטורפ - חוויית המודרניות כבית/אלבית

לי מיכאל-ברגר, ישי לנדא

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מבוא למאמרי הקובץ שעוסק בסקירת המושג 'מודרניות' ובהגדרה הרואה במודרניות מבט מתמיד פנימה, בעל מודעות טמפורלית חדה של זמן היסטורי, שאף היא הגדרה צרה ומגמתית, אך הקשר פרשני זה עוטף את חמשת המאמרים בקובץ. כל מאמר בקובץ עוסק בדרכו בשאלה כיצד הבינו וחוו בני הדורות הקודמים את המודרניות בשעת התהוותה. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהAn Introduction: Hans Castorp's Hand - Modernity as an Heimlich/Unheimlich Experience
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)4-8
מספר עמודים5
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך149
סטטוס פרסוםפורסם - 2024

הערה ביבליוגרפית

קובץ מיוחד: מבטים אל המודרניות, 1789-1945

IHP publications

  • ihp
  • אידיאולוגיה
  • היסטוריה
  • מודרניזם
  • תרבות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי