מבוא

איתי חרל"פ, אורנה לביא-פלינט, יעל מונק

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מטרת הספר היא לחזק את המבט הפרשני בטקסטים טלוויזיוניים ישראליים בתחום המחקר הנקרא "לימודי טלוויזיה" (Television Studies), ובפרט אגב הדגשת המתודה של הקריאה הטקסטואלית (Textual Reading). חלקו הראשון של המבוא יבחן את הדיסציפלינה של לימודי טלוויזיה באקדמיה, יציג את מקורותיה ויתמקד במתודה המכונה "קריאה טקסטואלית". חלקו השני של המבוא יתמקד בז'אנר העומד במרכז ספר זה, הדרמה, ויבחן אותו כז'אנר בעל מאפיינים ייחודיים. חלקו השלישי של המבוא יציג בקצרה את התפתחותה של הדרמה הישראלית בטלוויזיה מראשית ימיה עד סוף העשור השני של המאה העשרים ואחת מתוך תפיסה שמדובר באתר התרחשות אמנותי ותרבותי חשוב. חלקו האחרון של המבוא יציג את הרציונל של מבנה הספר כולו ויסקור את המאמרים המופיעים בו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחפיקציה (קובץ בעריכת יעל מונק, אורנה לביא-פלינט, איתי חרל"פ)
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורסדרת טיש לקולנוע וטלוויזיה
עמודים9-40
מספר עמודים32
מסת"ב (מודפס)9789651329128
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • דרמה בטלוויזיה
  • טלוויזיה -- לימוד והוראה
  • שידורי טלוויזיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי