מאפיינים של קורסי MOOC והפוטנציאל הטמון בהם לפיתוח מקצועי של מורים

יעל פלדמן-מגור, ענבל טובי, רון בלונדר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

פרק זה מציג סקירה בנושא קורסי MOOC. קורסים אלו הופיעו לראשונה בשנת 2008 ותפוצתם הפכה רחבה כבר בשנת 2012. כיום קיימים סוגים שונים של קורסי MOOC ומספר פלטפורמות להעברתם. מתוך מחקרים על קורסים אלו להתפתחות מקצועית של מורים ניתן ללמוד כיצד עיצוב מושכל של חומרי הלימוד וקביעת מטרות הוראה התואמות את מטרות הלמידה של ציבור הלומדים יכולים להוביל להגדלת שיעור ההתמדה.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחטכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל
עורכיםענת כהן, מירי שינפלד, גלעד רביד, אלי שמואלי, רון בלונדר, חגית טל-מישר, אלונה פורקוש-ברוך, אפרת שושני-בכר
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורמיט"ל - מרכז ידע לטכנולוגיות למידה, מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי
עמודים189-207
מספר עמודים19
מסת"ב (מודפס)9789659017805, 9789659017812, 9659017804, 9659017812
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

שער שני: העולם הוא פתוח! למידה באמצעות חומרי למידה פתוחים ברשת כרך 1

IHP publications

  • ihp
  • התפתחות מקצועית
  • התפתחות מקצועית -- מורים
  • למידה עצמית
  • קורס MOOC

פורמט ציטוט ביבליוגרפי