מאפיינים של קורסי MOOC והפוטנציאל הטמון בהם לפיתוח מקצועי של מורים

יעל פלדמן-מגור, ענבל טובי, רון בלונדר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחטכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורמיט"ל - מרכז ידע לטכנולוגיות למידה יחידה במחב"א
עמודים189-207
מספר עמודים19
מסת"ב (מודפס)9789659017805
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

RAMBI publications

  • rambi
  • Professional learning communities -- Israel
  • Teachers -- Training of -- Israel
  • MOOCs (Web-based instruction) -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי