מאיר יערי: פובליציסטיקה כאמנות הפולמוס

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מציג אבני דרך בכתיבתו הפובליציסטית של מאיר יערי. נדונים שני מאמרים שבזכותם הגיע לתודעת הציבור התנועתי והיישובי, ומאמרים המדגימים את תכונותיו כפולמוסן
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)63-69
מספר עמודים7
כתב עתקשר
כרך36
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

  • ihp
  • Yaari, Meir
  • יערי, מאיר -- 1897-1987
  • פובליציסטיקה

RAMBI publications

  • rambi
  • יערי, מאיר בן חיים -- 1897-1987
  • כצנלסון, ברל -- 1887-1944
  • ʻAl ha-mishmar (Tel Aviv, Israel)
  • ha-Poʻel ha-tsaʻir (Tel Aviv: 1908-1970)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי