מאוטוביוגרפיה לבדיון: על כוחן המרפא של המילים: ‏

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

במאמר זה אדון בשני ספרי פרוזה שפרסמתי בעשור האחרון בהוצאת כתר: בממוּ אר האוטוביוגרפי אדם הולך הביתה וברומן ציר תמר. במאמר אעמוד על כוחה המרפא של הכתיבה האוטוביוגרפית-נרטיבית, של אדם הולך הביתה אשר כתיבתו אפשרה לי לחרוג מהכאב ומהטראומה הפרטיים שלי ולבטא אמפתיה לאסונו של הזולת – דבר שבא לידי ביטוי ברמן ציר תמר, העוסק בשכול של הורים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)18-21
מספר עמודים4
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: בימי קורונה.

IHP publications

  • ihp
  • אוטוביוגרפיה
  • טראומה נפשית
  • נזק מוחי
  • סיפורי חיים -- תיעוד
  • עשת, יורם -- 1950- -- 0000-0002-7647-0186
  • עשת, יורם -- 1950- -- אדם הולך הביתה
  • עשת, יורם -- ציר תמר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי