מאגיה בספרות המוסר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
כותר מתורגם של התרומהMagic in Jewish Ethical Literature
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)389-414
מספר עמודים26
כתב עתתרביץ: רבעון למדעי היהדות
כרך72
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

  • ihp
  • האימפריה העות'מאנית
  • חסידות אשכנז
  • יהודי פולין
  • כישוף
  • מוסר היהדות
  • פילוסופיה יהודית
  • צפת (יישוב עירוני) -- היסטוריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי