מאבקי ההורות והמשמורת בישראל, השיח הפמיניסטי וגבולות השוויון המגדרי

יואב מזא"ה, גיא מירון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בשנים האחרונות מתקיים בישראל שיח משפטי, חברתי ופוליטי בשאלת חלוקת האחריות ההורית ומשמורת הילדים. העלייה הגדולה בהיקף תופעת הגירושין, התמורות בחלוקת התפקידים המגדרית ותהליכים נוספים הניעו דיון ציבורי על הרלוונטיות של העדפת משמורת האם - הן בחזקת הגיל הרך המעוגנת בחקיקה, הן בנטייה הרווחת של בתי המשפט ומערכות הסעד. מול נטייה מסורתית זו עולות אפשרויות אחרות, כגון העדפת משמורת משותפת כברירת מחדל או לחלופין ביטול החזקה תלויית המגדר בעניין זה והכרעה בכל מקרה לגופו.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)81-139
מספר עמודים59
כתב עתתרבות דמוקרטית
כרך16
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

כולל תקציר באנגלית

IHP publications

 • ihp
 • Alimony -- Israel
 • Custody of children
 • Divorce
 • Domestic relations
 • Father and child
 • Joint custody of children
 • Mother and child
 • Parent and child (Law)
 • Sex
 • אבות וילדיהם
 • אימהות וילדיהן
 • גירושין
 • דיני אישות ומשפחה
 • הורים וילדיהם -- היבטים משפטיים
 • חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב- 1972
 • חזקת הגיל הרך (משפט)
 • מגדר
 • משמורת ילדים (משפט)

RAMBI publications

 • rambi
 • Custody of children -- Israel
 • Parent and child (Law) -- Israel
 • Sex discrimination -- Israel
 • Feminism -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי