לתולדות 'הדרך שלא נבחרה': [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

ספר זה, כפי שמעיד עליו מחברו בראשית פתח הדבר, נולד מתוך שני ספריו הקודמים: אימיגרנטים והמהפכה השקטה. בעוד שני הקודמים עסקו בשאלת ההגירה של יהודי מזרח אירופה בשלהי המאה התשע־עשרה ובראשית המאה העשרים מנקודת מבטו של 'האיש הקטן', פונה אלרואי לבחון במחפשי מולדת את התנועה הטריטוריאליסטית, שהייתה הביטוי האידאולוגי הממסדי המגובש ביותר של תנועת ההגירה הגדולה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)283-288
מספר עמודים6
כתב עתישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
כרך21
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: אלרואי, גור. מחפשי מולדת: ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית (יט"א) ומאבקה בתנועה הציונית בשנים 1905-1925, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית שדה-בוקר, תשע"א.

IHP publications

  • ihp
  • Jewish Territorial Organization
  • Jews -- Territorialism
  • Zionism -- History
  • ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית
  • טריטוריאליזם יהודי
  • ציונות -- היסטוריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי