לשרת את עמם בדרכם: כי"ח וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם

Haim Saadoun (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחאנתולוגיהביקורת עמיתים

תקציר

קובץ מאמרים זה חושף טפח מהפעילות הענפה וארוכת השנים של ארגון כי"ח ומהשפעתו על החיים היהודיים, בעיקר בארצות האסלאם, בעת החדשה. למן הקמתו בשנת 1860 היה כי"ח הגורם היהודי הבין-לאומי החשוב ביותר, לפחות עד מלחמת העולם השנייה.תרומתו ניכרת בחזון שהציב לעם היהודי במפנה המאות התשע עשרה והעשרים ובמערכת הארגונית הענפה שהקים. הארגון נאלץ לפלס את דרכו ולהוכיח את חיוניותו לקהילות היהודיות. המחברים שתרמו מאמרים לקובץ זה מובילים את הקוראים ביד אמונה בין הקהילות השונות ובין המאבקים שניהל הארגון למימוש חזונו.
כותר מתורגם של התרומהTo serve their people on their way: the Alliance Israélite Universelle and the modernization of Jewish communities in Muslim lands
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
מספר עמודים320
מסת"ב (אלקטרוני)978-965-235-217-0
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'לשרת את עמם בדרכם: כי"ח וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי