לשון, תרבות ומרחב: אתגרי ההיסטוריוגרפיה היהודית בעידן התפניות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מנסה להצביע על הפוטנציאל הטמון בכמה מן הפרספקטיבות התאורטיות החדשות להתפתחות חקר ההיסטוריה היהודית. לצורך הדיון יציג המחבר את הדברים באמצעות שלושה מפנים (Turns): המפנה הלשוני, המפנה התרבותי והמפנה המרחבי. על פי שלושת המפנים הללו, שחותמם ניכר בעשורים האחרונים במדעי החברה והרוח, נוח יחסית להציג את האפשרויות ולפתח על פי עקרונותיהם סדר יום חדש ופורה למחקר אמפירי. המחבר מנסה להעריך ולהמחיש את ראשית השפעתם של המפנים הללו על מחקריהם של היסטוריונים העוסקים בתחום אחד שבו בחר המחבר להציג כמקרה מבחן: ההיסטוריה של היהודים באירופה המודרנית, ולהצביע על כיוונים אפשריים להתפתחותה של מגמה זו. לטענת המחבר היענות מלאה ומודעת יותר לאתגרים אלה חיונית לרענונה של ההיסטוריוגרפיה היהודית ולהתמודדות עם המשבר.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)63-93
מספר עמודים31
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך76
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

 • ihp
 • Hebrew language, Modern
 • Historians
 • Jews -- Historiography
 • Postmodernism
 • Social history
 • היסטוריה חברתית
 • היסטוריוגרפיה יהודית
 • היסטוריונים
 • פוסטמודרניזם
 • שפה עברית -- תקופה מודרנית

RAMBI publications

 • rambi
 • Jews -- Historiography
 • Jews -- Europe -- History -- 1800-2000

פורמט ציטוט ביבליוגרפי