לצדך בדרך: פרקי היסטוריה של הסיעוד הישראלי, 1936-2012: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

ספרה של ברטל מבקש לסרטט סוגיות מרכזיות בסיפורו של הסיעוד בישראל מתקופת המנדט, ובעיקר בתקופת המדינה, מנקודת מבטן של אחיות "הדסה". (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)357-360
מספר עמודים4
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרך54
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אחיות ואחים (רפואה)
  • ארץ ישראל -- שירותי רפואה ובריאות
  • ברטל, נירה -- לצדך בדרך
  • מרכז רפואי הדסה
  • סיעוד -- היסטוריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי