לערוך? לא, להציע! השפעת עריכה בויקי על חווית הלמידה השיתופית ואיכותה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחחדשנות בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה
כותר משנה של פרסום המארחהכנס הארצי השישי של מיט"ל ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל
עורכיםדני בן-צבי
מוציא לאורהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
עמודים19-23
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

פורמט ציטוט ביבליוגרפי