למידה מקוונת בהכוונה עצמית בהתפתחות מקצועית של מובילי תקשוב

תומר לובטון, תמר ענבל-שמיר, אינה בלאו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

הכשרה מקצועית מושפעת מהגעתן של טכנולוגיות לחיינו וצופנת בחובה אפשרויות מרובות להשבחת ההוראה והלמידה. מחקר זה בחן קורס להתפתחות מקצועית של מובילי-תקשוב אשר שילב מפגשי פנים-אל-פנים יחד עם למידה בסביבה מקוונת סינכרונית ו/או א-סינכרונית, תוך מתן אפשרות לבחירת קורסים מקוונים מתוך כוורת קורסים. למידה מקוונת דורשת תהליכי למידה בהכוונה עצמית כמתואר במודל ללמידה בהכוונה-עצמיתRSRLM-) revised self-regulated learning model; Nodoushan, 2012 ‏). 174 מובילי תקשוב הפועלים במסגרת התוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, התבקשו לתאר בסיום ההשתלמות מה למדו על עצמם כלומדים עצמאיים. בנוסף, נערכו 13 ראיונות מובנים למחצה לשם הבנת תהליכי הלמידה בהכוונה-עצמית, האתגרים, אסטרטגיות הלמידה ואופי יישום התכנים שנלמדו בכיתות. כל שבעת מרכיבי מודל RSRLM קיבלו ביטוי בממצאים, תוך דגש על חשיבות ניהול הזמן, מוטיבציה, פיתוח אסטרטגיות למידה מגוונות, יצירת תחושת מחויבות ומסוגלות, ניהול וניטור הרלוונטיים להתפתחות מקצועית בכלל ולהתפתחות מקצועית מקוונת בפרט. המשתתפים ציינו כי הלמידה מתוך בחירה, כלומדים עצמאיים, ענתה על צרכים כמו: למידה מתוך התנסות ודוגמאות, התקדמות בקצב אישי, ותקשורת תדירה עם המרצה. בנוסף, נמצאה חשיבות לפרק הזמן שעבר ממועד סיום הקורס ועד להטמעה בבתיה"ס, כאשר בראיונות מאוחרים עלה כי הזמן שעבר אפשר למובילי-התקשוב ליישם בצורה טובה יותר את הנלמד בקורסים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
כותר משנה של פרסום המארחכנס צ'ייס השלושה עשר למחקרי טכנולוגיות למידה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים93-104
מספר עמודים12
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 2018
אירועהאדם הלומד בעידון הטנולוגי : כנס צ'ייס השלושה עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל
משך הזמן: 20 פבר׳ 201821 פבר׳ 2018
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2018/program.html

כנס

כנסהאדם הלומד בעידון הטנולוגי
מדינה/אזורישראל
עיררעננה
תקופה20/02/1821/02/18
כתובת אינטרנט

IHP publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Self-culture
  • Teachers
  • Teachers -- In-service training
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • התפתחות מקצועית -- מורים
  • למידה עצמית
  • מורים
  • מרכזי מקצוע

פורמט ציטוט ביבליוגרפי