למידה מדיון אקדמי: מסוקרטס ועד הפורום המקוון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

אחת הסיבות לספקנות של חברי סגל באקדמיה לגבי למידה מקוונת היא שהם סבורים שבקורס מקוון לא ניתן להגיע לאותה רמה של אינטראקציה עם הסטודנטים כפי שיש בקורס פנים אל פנים. מטרת מאמר זה היא לחלוק מניסיונו האישי של מחבר המאמר בתכנון ובקיום של דיונים אקדמיים מקוונים, לטעון שדיון מקוון איכותי לא נופל באיכותו מדיון פנים אל פנים, ואף עולה עליו מבחינות מסוימות, ולהפנות את הקוראים למקורות שיסייעו להם לקיים דיונים אקדמיים מקוונים איכותיים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)5-7
מספר עמודים3
כתב עתהוראה באקדמיה
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: הוראה מבוססת טכנולוגיה ויישומה בכיתה ההפוכה. המאמר מהווה חלק מאסופת מאמרים שנושאה: "שיטות הוראה וקידומן באמצעות טכנולוגיה", המתפרסמת בגיליון זה בעמ' 5-20.

IHP publications

  • ihp
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חינוך גבוה
  • למידה בקבוצות
  • קבוצות דיון ושיח באמצעות מחשבים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי