למות לפי הספר: ספרי חולים ומתים והעיצוב היהודי הטקסי של המיתה בראשית העת החדשה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

באיטליה של ראשית המאה ה- 17 משתקף שלב חדש ביחסה של החברה היהודית של המוות, שבא לידי ביטוי בסוגה חדשה של ספרות דתית, "ספרי חולים ומתים", המוקדשת לטקסי מיתה Refereed/Peer-reviewed
כותר מתורגם של התרומהDying by the Book: Jewish Books for the Sick and the Dying, and the Ritualization of Death in the Early Modern Period
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)71-78
מספר עמודים8
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך73
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 17
  • חגיגות וטקסים
  • יהדות ומוות
  • ספרות דתית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי