לכתוב נייר מדיניות

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

תקציר

מהם השיקולים שצריכים להנחות את עיצוב המדיניות הציבורית בסוגיית איחוד הרשויות המקומיות, וכיצד יש לבטא שיקולים אלה בנייר הממליץ על המדיניות הרצויה? זוהי דוגמה אחת מרבות לחשיבותו של נייר מדיניות כתוב כהלכה. נייר מדיניות (policy paper) הוא מסמך המציג בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית, מתווה לה חלופות לפתרון, ומציע בחירה מנומקת באחת החלופות.זאת במטרה לשכנע את מקבלי ההחלטות בשיקולי ההעדפה של העמדה המובעת, ולהציע דרך פעולה יישומית. לפניכם מדריך ראשון מסוגו בשפה העברית, המציג את השלבים והכללים לכתיבת נייר מדיניות. מדריך זה יכול לסייע לעובדי השירות הציבורי בעמדות מדרג הביניים ומעלה, ליועצים למינהל הציבורי, למנהלי עמותות, ולמורים ולסטודנטים בתחום המדיניות הציבורית.
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מסת"ב (אלקטרוני)978-965-06-1255-9
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

פורמט ציטוט ביבליוגרפי