"לכל איש יש שם" (זלדה) - מבט על שתי תמונות - בניין, פועל מילה: [שירים]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)56
מספר עמודים1
כתב עתהכיוון מזרח: כתב-עת לתרבות וספרות
כרך20
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי