לימונים מתוקים

מוטי רגב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)10-13
מספר עמודים4
כתב עתמוזיקה: רבעון מוזיקה רב תחומי
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 1996

IHP publications

  • ihp
  • מוזיקה ישראלית
  • מוסיקת רוק
  • קלינשטין, רמי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי