לימוד המחשב בבית-הספר

יהודית גל עזר, עדנה יהודאי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)38
מספר עמודים1
כתב עתמחשבים PC
כרך119
סטטוס פרסוםפורסם - 1991

IHP publications

  • ihp
  • מחשבים -- לימוד והוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי