לימודים ועבודה - מקורות הלחץ ודפוסי ההתמודדות של סטודנטים במוסדות אקדמיים בישראל

דפנה קריב, טלי היימן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מחקר זה בחן שיטות התמודדות עם לחצים בקרב 272 סטודנטים עובדים משבעה מוסדות אקדמיים בישראל. נמצא כי סטודנטים ישראלים נוטים לפתח תפיסות לחץ (לחץ מן הלימודים, לחץ מן העבודה או לחץ מעצם השילוב בין לימודים ועבודה) ללא קשר למקורות הלחץ (שעות לימוד, שעות עבודה, עומס) שבו הם נתונים, וכי הם מתמודדים באופן משימתי עם מקורות הלחץ ובאופן ריגושי עם תפיסות הלחץ. במאמר זה מובאות המלצות למוסדות להשכלה הגבוהה לפיתוח תכניות לתמיכה בסטודנט העובד ולהקלה על הלחצים שהסטודנטים חווים
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)14-19
מספר עמודים6
כתב עתעל הגובה
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

IHP publications

  • ihp
  • התמודדות (פסיכולוגיה)
  • חינוך גבוה
  • לחץ פסיכולוגי
  • לחץ פסיכולוגי בעבודה
  • מוסדות להשכלה גבוהה
  • סטודנטים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי