ליבניף, גוטפריד וילהלם. הערות ביקורתיות, תרגמו שרה ירצקי ושלמה קרניאל: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)219-220
מספר עמודים2
כתב עתעיון: רבעון פילוסופי
כרךל"ד
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

IHP publications

  • ihp
  • דקרט, רנה -- 1596-1650
  • לייבניץ, גוטפריד וילהלם -- 1646-1716

פורמט ציטוט ביבליוגרפי