לחם חוק: עיונים במשפט ואוכל [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

מה בין העולם הפורמלי וחמור הסבר של המשפט לעולם החושני והחווייתי של האוכל? כפי שמעיד הקובץ שלפנינו, המוקדש למפגש המורכב ורב הפנים שבין משפט לאוכל, למשפט השפעה מעצבת על תחום האוכל בדרכים נרחבות ומקיפות, שאנו לעיתים קרובות איננו מודעות להן. אף שהמשפט אינו קובע את האופן שבו אנשים משתמשים באוכל — על מגוון היבטיו: התזונתיים, החברתיים, התרבותיים, הכלכליים — הוא מעורב בכל אחד מן ההיבטים הללו בדרכים ייחודיות ומעצבות. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)209-211
מספר עמודים3
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך20
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • מזון
  • משפט ותרבות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי