"לחזור ולחיות", סיפורם של ניצולי השואה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)34-36
מספר עמודים3
כתב עתבשביל הזיכרון
כרך21
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

IHP publications

  • ihp
  • ניצולי השואה
  • שואה -- לימוד והוראה
  • תוכניות לימודים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי